Връщане на билети и пари

Можете да върнете само билети за събитие, които сте закупили от нашия сайт passnroll.com.

Връщането на билети става според условията определени от организатора на събитието, които са публични на страницата на съответното събитие.

Изпратете ни на имейл имената на човека, купил билетите, номера на поръчката/ите и след одобрение от организатора на концерта ще ви възстановим сумата по посочена от вас банкова сметка.